Avis legal

Termes legals i condicions

Dades identificatives
L’empresa titular d’www.esportbalear.es és Gestión de Medios Baleares SL, amb domicili social al c / Gremi Fusters, 33, 3 – oficina 19, 07009 – Palma de Mallorca, amb CIF: B 57980427, inscrita al Registre Mercantil de en el Tom xx, foli x, full PM-xxx, inscripció x. Correu electrònic info@esportbalear.com

Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Gestió de Mitjans Balears SL, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Gestió de Mitjans Balears SL. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços
En Gestió de Mitjans Balears SL no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web misrecetas.com

Intercanvi o difusió d’informació
Gestió de Mitjans Balears SL declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

Actualització i modificació de la pàgina web
Gestió de Mitjans Balears SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics
En Gestió de Mitjans Balears SL no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Gestió de Mitjans Balears SL.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l’usuari
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Gestió de Mitjans Balears SL, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Gestió de Mitjans Balears SL.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

Gestió de Mitjans Balears SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de Gestió de Mitjans Balears SL podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic fent clic aquí.

Seguretat en els accessos
L’accés a les pàgines a través de les quals el client de Gestió de Mitjans Balears SL consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

Legislació i jurisdicció
Les presents condicions generals s’interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes. (Bàsicament Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic)

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.